Mileva Maric Einstein

Justin Theatre Production has started to prepare for next premiere about Mileva Maric Einstein.  About her from Wikipedia on Swedish with a free description of her life.

_______

Mileva Marić, född 19 december 1875 i dåvarande kungariket Ungern i nuvarande Serbien, död 4 augusti 1948 i Zürich i Schweiz, var en serbisk matematiker. Hon var Albert Einsteins fru.

Marić och Einstein inledde båda studier vid ETH Zürich år 1896. De blev förälskade, och Marić födde i hemlighet dottern Lieserl, som de lät gömma i Serbien och senare adoptera bort. (PS Wikipedias ej klar uppgift!!!) De gifte sig 6 januari 1903 och skilde sig 1919. I enlighet med en överenskommelse i samband med skilsmässan (ej klar – i samband med skiljsmässa), gav Einstein i hemlighet hela prissumman till Marić då han 1921 erhöll Nobelpriset i fysik.

Omfattningen av Mileva Marićs bidrag till Einsteins Annus mirabilis (mirakelår) 1905, då artiklarna publicerades i vilka han förklarade den fotoelektriska effekten och Brownsk rörelse, framlade den speciella relativitetsteori samt sin berömda formel E=mc², är kontroversiell och har varit föremål för omfattande diskussion. Enligt fysikern Evan Harris Walker kom de grundläggande principerna för relativitet i själva verket från Marić. Senta Troemel-PLOETZ, en tysk lingvist, säger att idéerna kan vara Einsteins, men att Marić gjorde den matematiska delen – det vill säga formlerna. Vissa hävdar att inget av dessa påståenden är sannolika. I flera brev mellan de båda framkommer dock att Einstein såg henne som en viktig inspiration och samtalspartner.