AUDUTION TILL NYA JTP teaterskolans MEDLEMMAR

JTP Teaterskolan fortsätter.

AUDITION till nya medlemmar är
den 9 februri kl. 18.00, på TeaterVerket. (från 10 år)
Västmannagatan 56, Stockholm

Välkomna, en ny värld väntar på dig…