Vill du vara med din poesi i vår Poesimaraton i Runebergsanda

Vill du vara med din poesi i vår

Poesimaraton i Runebergsanda

Den 12 september 2020 kl.18:00

 

Kafé Himlavalvet, Observatoriekullen

Vasastan, Stockholms gamla observatirium, Drottninggatan 120

 

…Så får jag drömma vid din lugna barm

och njuta din trogna hägnad än;
och leva i de blommor ur min aska skjuta
ett oskuldsliv igen.

Runeberg, ur‘Den gamles hemkomst’

 

Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) är den som skrivit texten till Finlands nationalsång “Vårt land” och var en hyllad poet både i Finland och Sverige. Hans mest kända bok är diktsamlingen Fänrik Ståls sägner, som skildrar det ödesdigra kriget 1808-1809, då rikets östra halva, det nuvarande Finland erövrades och blev en autonomt storfurstendöme i det ryska kejsarriket.

 

Hans hustru Fredrika  Runeberg (1807-1879) var även hon författare, och framförallt Finlands första kvinnliga redaktör. Men hon förblev länge helt i skuggan av sin man, tills man långt senare lyfte fram henne som en skicklig skribent.

 

Målet med poesimaraton är att i Runebergs anda uppmärksamma samtida poeter och deras diktning. Vi vill lyfta fram både etablerade poeter och nybörjare. Att vara diktare är en stor ära, ett uttryck för ett inre samtal och ett förhöjt medvetande.

 

Preliminärt program

Inbjudan till poesimaraton, kommer att spridas via socialmedia, via Facebook, Instagram, Tweeter vår hemsida, genom månadsbrev och via ABF.

Utvalda maratonpoeter kommer att bjudas in till Poesimaraton i Runebergsanda, för att läsa egna dikter på svenska, den 5 september kl. 18.00.

Evenemanget avslutas med en uppläsning av en dikt av en internationellt ryktbar poet.I år kommer vi att höra Nobelpristagare Peter Handkes, poem Dikt om varaktighet.

 

Publicering

Samtliga dikter publiceras på våra nätverkskanaler och i en speciell Identitet utgåva.

Organisation:

Justin Theatre Production, www.justintp.com

Identitet Stockholm, www.identitet.eu

_____

Skicka dina 3 dikt-bidrag på svenska till

identitetkultur@hotmail.com

skriv i ämnet/subject: POESIMARATON och ditt namn

Senast den 30 augusti. Vi återkommer med kallelsen!

 

Lyck till och ses vid poesihimmelen den 12 sep.