Soppteatern på Stadsteatern – om Jacques Brel

Mad tanke att vi jobbar med ett humoristiskt, musikalprogram som ska ha kanske sin plats på Soppteatern, besökte vi igår en Soppteaterns föreställning:

en sångföreställning om Jacques Brel
av och med Albin Flinkas
piano Fredrik Meyer

se our photo gallery!