Repetitionerna med Bojke Pojke pågår för fullt

Just nu repeterar vi Bojke Pojke – en barnteater föreställning, om alvarliga sjukdomar hos barn. Bojke Pojkes lekfulla värld övervinner allt. Kolla på produktionens hemsida!

se our photo gallery!