Kollar lokaler för BaNeFF

Har pratat med Sture och Zita om lokalhyra för Festivaln.
Vi får väl se.

se our photo gallery!