filmvisning STÅLKRIGARINNOR den 31 oktober 2021, kl 16.00, Identitet Stockholm

Välomna till filmvisning
STÅLKRIGARINNOR, kvinnor volontärer i Första världskriget och krigen på Balkan (2018).
Samtal med filmskapare, autor Jelena Mila med medarbetare.
plats: Identitet, Odengatan 15, 11424 Stockholm
tid: den 31 oktober 2021, 16.00
Entré 100 SEK
IRON WaRRIORESS AWARDED 2020
MER OM FILMEN HÄRPRESENTATION!!!